Kosten van het Griffierrecht

Kosten van het Griffierrecht

De kosten voor incasso verschilt nog al eens per incasso kantoor. Dutch-Debts dook erin en heeft de kosten van het Griffierrecht voor u op een rijtje gezet.

De hoofdregel is dat zowel eiser als de verschenen gedaagde griffierecht verschuldigd zijn. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bij procedures bij de kantonrechter en de pachtkamer is gedaagde geen griffierecht verschuldigd. Verder is ook de oorspronkelijk gedaagde die een reconventionele vordering instelt, daarvoor geen griffierecht verschuldigd. Voor de overige uitzonderingen verwijs ik naar artikel 4 Wgbz.

Welk bedrag je aan griffierecht verschuldigd bent, is afhankelijk van de hoogte van de vordering en of de vordering wordt ingesteld door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Bepalend is de hoogte van de vordering zoals opgenomen in de dagvaarding, het verzoek in het verzoekschrift of het beroepschrift. Hierna ga ik uit van de dagvaardingsprocedure, maar voor de verzoekschrift- of beroepsprocedure geldt hetzelfde.

 

Op 15 april 2014 gelden de volgende tarieven voor griffierecht:

Procedures bij de kantonrechter:

Dagvaardingszaken    of Verzoekschriften Griffierecht    niet-natuurlijke personen Griffierecht    natuurlijke personen Griffierecht    onvermogenden
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van

– onbepaalde waarde of

– met een beloop van niet meer dan € 500,-

€   115,00 €   77,00 €   77,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een   beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– €   462,00 €   219,00 €   77,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- €   923,00 €   462,00 €   77,00
Aktes €   120,00 €   120,00 €   120,00
Verzetschrift Wet Mulder €   115,00 €   77,00 €   77,00

Tabel 1: Griffierecht Kamer voor Kantonzaken (bron: rechtspraak.nl)

Procedures bij de rechtbank, sector civiel:

Civiel (bij een kamer voor   andere zaken dan kantonzaken van de rechtbank) Familie/handel/kort   geding/insolventies/faillissementen Griffierecht niet-natuurlijke   personen Griffierecht natuurlijke   personen Griffierecht onvermogenden
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag) €   608,00 €   282,00 €   77,00
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet   meer dan € 100.000 €   1.892,00 €   868,00 €   77,00
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer   dan € 100.000 €   3.829,00 €   1.519,00 €   77,00
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden,   non-failliet) €   120,00 €   120,00 €   120,00

Tabel 2: Griffierecht rechtbank sector civiel (bron: rechtspraak.nl)

Procedures bij het gerechtshof:

Aard c.q. hoogte van de   vordering of het verzoek Griffierecht niet-natuurlijke   personen Griffierecht natuurlijke   personen Griffierecht onvermogenden
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan €12.500 €   704,- €   308,- €   308,-
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan €100.000 €   1.920,- €   704,- €   308,-
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €100.000 €   5.114,- €   1.601,- €   308,-

Tabel 3: Griffierecht gerechtshoven (bron: rechtspraak.nl)

Voor bestuursrecht- en belastingzaken gelden andere tarieven. De meest actuele tarieven zijn te raadplegen op: http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/default.aspx.

 

Tag: kosten van het Griffierrecht

 

Bronvermelding: de bloggende advocaat