Q & A

Veel gestelde vragen – Q & A:

Crediteur:

Hoe lang duurt een incasso traject?

Hoe lang een incassotraject duurt hangt samen met verschillende vragen. Is er op tijd geleverd tegen goede kwaliteit? Waarom betaalt de debiteur niet? Zijn er andere schuldeisers?  Binnen 3 dagen starten we de procedure en binnen vier weken heeft u uitslag.

Hoe gaat Dutch Debts om met debiteuren?

We behandelen elke debiteur met respect en alsof het onze eigen klant is. De debiteur krijgt altijd de kans om zijn verhaal te vertellen en om samen een passende oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan zijn we genoodzaakt gerechtelijke stappen te nemen en uw geld via de rechter op uw bankrekening te krijgen.

Waarom zou ik een incassobureau die samenwerkt met een advocaat inschakelen?

Het incasso traject bij Dutch Debts is korter dan bij een regulier incassobureau omdat de ingeschakelde advocaten de zaak oppakken vanaf de eerste sommatiebrief, direct beslag kunnen leggen en de procedure inzetten tot en met het verkrijgen van het toewijzend vonnis en het daadwerkelijk incasseren van de vordering. Daar doen wij alles voor.

Welke (gerechtelijke) maatregelen kunnen worden genomen?

  1. Er kan een procedure worden aangespannen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank of bij de Kantonrechter. Voorwaarde voor een kort geding procedure is dat de zaak niet (te) gecompliceerd is en het bestaan van de vordering duidelijk en aantoonbaar is. Lage vorderingen worden in principe bij de kantonrechter aangebracht.
  2. Er kan een bodemprocedure worden aangespannen bij de rechtbank of de kantonrechter. Dit is de aangewezen procedure indien een zaak gecompliceerd ligt, bijvoorbeeld als een debiteur de vordering betwist (op redelijke gronden) en het bestaan en de hoogte van de vordering niet klip en klaar is
  3. Indien de angst bestaat dat er veel schuldeisers zijn en dat u achter het net gaat vissen, kan er een faillissementsprocedure worden aangevangen of althans worden aangezegd. U heeft dan één steunvordering nodig (een andere schuldeiser die toestemming geeft om zijn vordering in een procedure naar voren te brengen als steunvordering) en wellicht zal uw debiteur u betalen om het faillissement af te wenden. Uiteraard zal getracht worden ook de faillissementskosten op uw debiteur te verhalen.
  4. Indien u weet dat uw debiteur goederen heeft die een bepaalde (hoge) waarde vertegenwoordigen (zoals onroerend goed, een bankrekening of een auto), dan kan er conservatoir beslag op die goederen worden gelegd zodat uw debiteur ze niet weg kan sluizen op het moment dat u een gerechtelijke procedure begint.
  5. Ook kan er executoriaal beslag worden gelegd op goederen van uw debiteur. U haalt dan eerst een gerechtelijke vonnis en daarmee kan dan beslag worden gelegd. Indien u niet op de hoogte bent van enig bezit van uw debiteur, dan er eventueel een zogenaamd ‘verhaalsonderzoek’ worden gedaan. Dit zal geschieden door een extern bureau en u zult wel de kosten daarvan moeten dragen. De hoogte van de vordering zal bepalen of een zodanig onderzoek interessant is.

Hoe snel kan ik een vonnis krijgen?

Indien uw vordering vaststaat en er geen complicerende factoren zijn, dan kan er in een kort geding procedure bij de rechtbank vonnis worden gevraagd, welk vonnis binnen vier weken verkregen kan worden.

Waarom zou ik een advocaat inschakelen?

Heel simpel gezegd: het werkt niet alleen effectiever maar ook kostenbesparend en professioneel. Een advocaat kan alle stappen maken die een gerechtsdeurwaarder of incasso bureau niet mag nemen.

Is het inschakelen van een advocaat veel duurder?

Niet perse. Omdat een advocaat direct de juiste stappen neemt, wordt er veel tijd bespaart. Bovendien rekenen wij in beginsel dezelfde tarieven – pas als er een rechtzaak uitkomt, bespreken we de tarieven die eventueel voor een advocaat geldt, uiteraard met een korting omdat uw zaak al bij Dutch-Debts in behandeling is. Een incasso begeleidt door een advocaat komt veel professioneler over. We mean business!

Zaken met een belang van minder dan € 25.000,00 mogen door iedereen, dus ook door advocaten worden gedaan. Of het verstandig is om zo een zaak bij een advocaat neer te leggen, hangt af van een heleboel factoren, waaronder met name natuurlijk de kosten en de kwaliteit van de rechtshulpverlener.

De incasso-advocaat is een activiteit van het al jarenlang in Rotterdam gevestigde advocatenkantoor Avinci advocaten, dat incasso’s er niet zo maar bij doet, doch daarbij een professionele aanpak in hanteert. Uiteraard is de Dutch-Debts (Avinci Advocaten) lid van de Vereniging van incasso-advocaten, een vereniging van gekwalificeerde advocaten.

Debiteur:

Ik kan mijn aanmaning niet betalen – wat nu?

Het is heel belangrijk dat u nu gaat betalen. Deze aanmaning is uw allerlaatste kans om een dure procedure bij de rechter, en daarmee zeer hoge kosten te voorkomen.

Kunt u echt niet betalen, neem dan direct contact op met Dutch Debts. Wij zullen een onderzoek doen naar uw financiële positie. Afhankelijk van de uitkomst kunt u dan wel of niet een betalingsregeling aangaan.

Bent u het niet eens met de vordering, stuur ons dan schriftelijk uw verweer, zodat wij deze kunnen verwerken in de dagvaarding. U kunt vervolgens op een rechtszitting de rechter proberen te overtuigen van uw gelijk.

En als ik niets doe?

Dutch Debts zal dan, namens de eiser van de vordering naar de rechter stappen. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op u verhaald worden. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Als de rechter beslist dat u moet betalen en u betaalt nog steeds niet, dan kan dat leiden tot een beslaglegging op bijvoorbeeld uw inkomen, uw inventaris of uw huis. Ook deze kosten worden op u verhaald. Uiteindelijk kan u bij een huurschuld zelfs uit uw huis worden gezet. Alle kosten van beslaglegging tot de huisuitzetting komen voor uw rekening. Deze kosten kunnen enorm oplopen, tot een veelvoud van het verschuldigde bedrag!

Zijn er betalingsregelingen te treffen?

U kunt een betalingsregeling aanvragen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Er wordt van u een ingevuld inkomsten/uitgaven formulier verwacht, een gedegen uitleg waarom u niet direct kunt betalen en een betalingsvoorstel, waarin u laat zien een uiterste inspanning te doen de vordering zo spoedig mogelijk te voldoen.

Neem hoe dan ook contact op met ons. Want zomaar niet betalen en niets van u laten horen heeft vervelende en dure gevolgen.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u niet betaalt nadat u herinneringen en aanmaningen heeft ontvangen van Dutch Debts Incasso, dan zijn wij gemachtigd om een gerechtelijke procedure op te starten. Binnen enkele werkdagen kunt u een gerechtsdeurwaarder aan uw deur verwachten die u dagvaart, waarmee u voor de rechter wordt gedaagd. U zult zich bij de kantonrechter moeten verantwoorden waarom u de betreffende vordering niet (tijdig) heeft voldaan. Tenzij u de rechter kunt overtuigen, wordt u veroordeelt in de proceskosten en zullen deze vervolgens op u worden verhaald.

Als de rechter een vonnis heeft uitgesproken in uw nadeel is de gerechtsdeurwaarder bevoegd om beslag te leggen op uw salaris of uitkering, roerende en onroerende goederen,of beslag te leggen op uw bankrekening om daarmee de openstaande vordering, kosten en rente te voldoen. Ook de kosten voor deze beslagleggingen komen voor uw rekening en zullen derhalve mee worden genomen in de beslaglegging.