Eerste Kamer akkoord met Europees bankbeslag

Het wordt eenvoudiger voor burgers en bedrijven om schuldvorderingen in andere EU-lidstaten te innen, nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Europese procedure betreffende grensoverschrijdende bevelen tot conservatoir beslag op bankrekeningen in burgerlijke en handelszaken. De European Account Preservation Order zal bestaan naast de nationale procedures in de lidstaten.

Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van EU-Verordening Nr. 655/2014 over een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken.

Door deze verordening wordt het eenvoudiger voor burgers en bedrijven om grensoverschrijdende schuldvorderingen te innen. In de verordening is een procedure opgenomen waarmee conservatoir beslag kan worden gelegd op een bankrekening in een andere lidstaat. Deze procedure zal bestaan naast de nationale procedures in de lidstaten. Naast de procedure voor het uitvaardigen van een Europees bevel tot conservatoir beslag, is in de verordening tevens de tenuitvoerlegging van het beslagbevel geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

Met grote regelmaat hebben wij te maken met internationale zaken – zeker in Rotterdam is de handel met internationale handelspartners enorm en de incassopraktijk houdt niet op bij de grens. Met name Duitse en Engelse bedrijven schakelen ons met grote regelmaat in om incasso met handelspartners in Nederland te voeren.

Buitenlandse bedrijven kunnen ons inschakelen in geval van wanbetalers in Nederland en starten wij de vereiste procedure op.

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.