Incasso particulieren

Incasso voor particulieren

Voor particulieren heeft Avinci Advocaten een bijzondere tariefstelling, namelijk op basis van ‘no cure less pay’. Dit houdt in dat wij tegen een vast basisbedrag aan de slag gaan. Over het behaalde resultaat berekenen wij aanvullend een percentage. U maakt dus alleen extra kosten in geval van een gunstige afloop. Uiteraard moet uw zaak daarvoor wel geschikt zijn. Wij beoordelen graag gratis en vrijblijvend uw zaak.

Een onbetaalde factuur indienen in het buitengerechtelijke traject kost u in principe niets:

1. Incasseren wij niets, dan betaalt u ook niets
2. Incasseren wij wel, dan betaalt u geen kosten, omdat wij alles incasseren bij de nalatige klant.
3. Incasseren wij gedeeltelijk dan betaalt u alleen incassokosten conform de Wet Incassokosten.

Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan kunnen wij u ook bijstaan. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Avinci Advocaten deelt met u het risico door de werkwijze van ‘no cure no pay’ of ‘no cure less pay’. Uw zaak wordt daarom alleen in behandeling genomen als Avinci Advocaten serieus te nemen slagingskansen ziet. Ten overvloede: ons slagingspercentage is zeer hoog.

Incasso ook voor U!