Werkwijze praktijk

Werkwijze in de praktijk:

  • Bij alle incasso opdrachten die wij voor 16.00 uur ontvangen, versturen wij nog diezelfde dag de eerste sommatie (per fax, e-mail en post). U kunt hierbij opgeven in welke valuta geïncasseerd moet worden. Binnen een kort tijdsbestek wordt frequent schriftelijk en telefonisch gesommeerd, waarbij de debiteur slechts enkele dagen de tijd krijgt voor een (deel)betaling. We zitten er bovenop!
  • Bij volledige betaling dan wel deelbetaling ontvangt u binnen 5 werkdagen een afrekening respectievelijk doorbetaling met begeleidende brief (internationaal 8 werkdagen).
  • Het is onze missie om naast de hoofdsom ook alle kosten op de debiteur te verhalen. Dit is belangrijk om het betalingsgedrag van de debiteur ook in de toekomst te verbeteren!
  • U heeft een vaste advocaat als contactpersoon bij wie u al uw vragen kwijt kunt.

 Wat hebben wij van u nodig? 

Als wij een incassodossier ontvangen, controleren wij eerst of dit volledig is. De gegevens die wij van onze cliënten nodig hebben, zijn:

  • uittreksel Kamer van Koophandel;
  • een kopie van de openstaande facturen;
  • schriftelijke orders en orderbevestigingen (indien aanwezig);
  • algemene verkoopvoorwaarden;
  • eventuele correspondentie met de debiteur.

De procedure bij de kantonrechter of rechtbank

Iemand die een proces begint, zal de wederpartij moeten dagvaarden. In die dagvaarding staat wat de eiser verlangt van de gedaagde. De door de gerechtsdeurwaarder uitgebrachte dagvaarding moet vervolgens naar het gerecht gestuurd worden en er moeten griffierrechten betaald worden. Dat zijn een soort administratiekosten. De gedaagde kan vervolgens schriftelijk reageren op de dagvaarding. Tot het eindvonnis kan de eiser zijn eis nog verminderen, vermeerderen of wijzigen. Na de (conclusie van) eis dient de gedaagde een conclusie van antwoord (verweerschrift) in en heeft hij ook de mogelijkheid een tegeneis/-vordering in te stellen: de zogenaamde eis in reconventie. Na de conclusie van antwoord, kan de rechter een comparitie van partijen (verschijning van partijen) bevelen en doet hij dit niet, dan volgt meteen na de conclusie van antwoord van de gedaagde: de conclusie van repliek van de eiser, gevolgd door de conclusie van dupliek van de gedaagde. De termijnen van het nemen van de conclusies worden door de rechter vastgesteld en zijn niet terug te vinden in de wet.

Als de gedaagde niet verschijnt bij de rechtszaak (“verstek laat gaan”), wordt de vordering van de eiser toegewezen, tenzij de rechter deze vordering onrechtmatig of ongegrond vindt.

Tenslotte bepaalt de rechter de datum van de uitspraak (het vonnis). In beginsel kan het vonnis meteen uitgevoerd worden. Gaat een partij echter in hoger beroep dan wordt deze mogelijkheid geschorst. Door een vonnis evenwel “uitvoerbaar bij voorraad” worden verklaard, kan het vonnis wel ten uitvoer worden gelegd, ook al is er inmiddels hoger beroep ingesteld. De termijn voor hoger beroep in dagvaardingszaken bedraagt drie maanden.